Marpaung, Christine Sada Meyranda, Politeknik Katolik Saint Paul, Indonesia