Jurnal Karkasa - Juli 2018

DOI: https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1

Published: 2018-07-10

KERENTANAN BANGUNAN RUMAH CAGAR BUDAYA TERHADAP GEMPA DI YOGYAKARTA

Muhammad Heri Zulfiar, Arman Jayady, Nurwidi Rukmono Jati Saputra

5-12

DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.67
Abstract views: 480 , PDF downloads: 196
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.92
Abstract views: 624 , PDF downloads: 175
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.93
Abstract views: 350 , PDF downloads: 132
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.106
Abstract views: 303 , Remote downloads: 0
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.120
Abstract views: 197 , PDF downloads: 65
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.107
Abstract views: 230 , PDF downloads: 471
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.159
Abstract views: 47 , PDF downloads: 42