Jurnal Karkasa - Juli 2018

DOI: https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1

Published: 2018-07-10

KERENTANAN BANGUNAN RUMAH CAGAR BUDAYA TERHADAP GEMPA DI YOGYAKARTA

Muhammad Heri Zulfiar, Arman Jayady, Nurwidi Rukmono Jati Saputra

5-12

DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.67
Abstract views: 443 , PDF downloads: 175
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.92
Abstract views: 537 , PDF downloads: 157
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.93
Abstract views: 322 , PDF downloads: 115
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.106
Abstract views: 291 , Remote downloads: 0
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.120
Abstract views: 186 , PDF downloads: 56
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.107
Abstract views: 211 , PDF downloads: 353
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.159
Abstract views: 47 , PDF downloads: 37