Jurnal Karkasa - Juli 2018

DOI: https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1

Published: 2018-07-10

KERENTANAN BANGUNAN RUMAH CAGAR BUDAYA TERHADAP GEMPA DI YOGYAKARTA

Muhammad Heri Zulfiar, Arman Jayady, Nurwidi Rukmono Jati Saputra

5-12

DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.67
Abstract views: 410 , PDF downloads: 149
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.92
Abstract views: 489 , PDF downloads: 131
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.93
Abstract views: 293 , PDF downloads: 99
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.106
Abstract views: 271 , Remote downloads: 0
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.120
Abstract views: 167 , PDF downloads: 37
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.107
Abstract views: 201 , PDF downloads: 284
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.159
Abstract views: 26 , PDF downloads: 17