Jurnal Karkasa - Juli 2018

DOI: https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1

Published: 2018-07-10

KERENTANAN BANGUNAN RUMAH CAGAR BUDAYA TERHADAP GEMPA DI YOGYAKARTA

Muhammad Heri Zulfiar, Arman Jayady, Nurwidi Rukmono Jati Saputra

5-12

DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.67
Abstract views: 559 , PDF downloads: 293
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.92
Abstract views: 748 , PDF downloads: 235
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.93
Abstract views: 407 , PDF downloads: 186
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.106
Abstract views: 354 , Remote downloads: 0
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.120
Abstract views: 242 , PDF downloads: 95
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.107
Abstract views: 319 , PDF downloads: 713
DOI : https://doi.org/10.32531/jkar.v4i1.159
Abstract views: 64 , PDF downloads: 55