DOI: https://doi.org/10.32531/jvoe.v5i2

Published: 2020-12-29

DESAIN DAN PEMBUATAN ALAT PRESS SANTAN KELAPA

HENDRIK PILIP LAIM, YOLANDA J. LEWERISSA

42-47

DOI : https://doi.org/10.32531/jvoe.v5i2.301
Abstract views: 38 , PDF downloads: 36
DOI : https://doi.org/10.32531/jvoe.v5i2.302
Abstract views: 30 , PDF downloads: 28

ANALISIS SISTEM KEMUDI PADA ALAT PENGGEMBUR TANAH

SURIYONO SURIYONO, MARKUS SAMPE BANNE

55-59

DOI : https://doi.org/10.32531/jvoe.v5i2.303
Abstract views: 24 , PDF downloads: 24
DOI : https://doi.org/10.32531/jvoe.v5i2.304
Abstract views: 29 , PDF downloads: 36
DOI : https://doi.org/10.32531/jvoe.v5i2.305
Abstract views: 59 , PDF downloads: 28
DOI : https://doi.org/10.32531/jvoe.v5i2.306
Abstract views: 11 , PDF downloads: 16